|  | 

Blog

Finansowo – gospodarcze funkcje państwa

Państwo pełni wiele istotnych funkcji w zakresie gospodarki. Zadaniem rządu jest nie tylko dbać o edukację, zdrowie obywateli, bezpieczeństwo wewnętrzne, czy politykę zagraniczną, ale również musi pełnić określone funkcje ekonomiczne. Pierwszą z nich jest funkcja alokacyjna. Jej zadaniem jest doprowadzenie do lepszej alokacji wszelkich dóbr i usług. Dobra dzielą się bowiem na prywatne i państwowe, te drugie właśnie są dostarczane przez państwo nieodpłatnie całemu społeczeństwu. Do takowych należą szkolnictwo państwowe, służba państwowa, budowa dróg, czy obrona narodowa. Wspólną cechą każdego tych dóbr jest to, że przysługują każdemu obywatelowi w równi, wszyscy mogą z nich korzystać i nie muszą płacić za tę konsumpcję. Kolejną gospodarczą funkcją państwa, jest funkcja dystrybucyjna. Polega ona na rozdziale dóbr. Jest to działalność, której celem jest sprawiedliwy podział dochodów w stosunku do tego, jaki osiągnięty zostaje dzięki działaniu gospodarki rynkowej. Rząd musi również pełnić funkcję stabilizacyjną.

Czyli jego zadaniem jest dbanie o to, by ekonomia państwa stałą na odpowiednim poziomie, by nie rosło bezrobocie, gospodarka rynkowa była na właściwym poziomie, ceny były stabilne, a dziura budżetowa nie zwiększała się w zastraszającym tempie. Rząd musi również zadbać o to, by obywatele mieli szansę na odpowiadające ich kwalifikacjom zatrudnienie oraz musi starać się przedsięwziąć środki, które pozwolą by wzrost gospodarczy był. Z tym wszystkim wiąże się również prawidłowa polityka fiskalna państwa, połączona rzecz jasna z polityką monetarną. Ma to stabilizować gospodarkę i gwarantować równomierny wzrost gospodarczy. Stabilizacja dochodów państwa to również regulowanie tempa, w jakim rosną dochody obywateli, stabilizowanie poziomu cen, ciągłe udoskonalanie systemu płac, ale również regulowanie dochodów pozapłacowych, takich jak na przykład renta, czy zyski. Państwo musi również zapobiegać wszelkim praktykom monopolistycznym, które mogłyby zaburzyć gospodarkę rynkową.

Ciekawe artykuły o modzie:

finansowo-gospodarcze-funkcje-panstwa

ABOUT THE AUTHOR

Pozostałe wpisy:

  • Kurs driftingu Warszawa

    Co warto wiedzieć o szkole driftu? Szkoła driftu to doskonałe miejsce, które staje się coraz popularniejsze wśród wszystkich osób zainteresowanych motoryzacją, sportem i technikami szybkiej jazdy. Sama dyscyplina wiąże się z konkretnym sposobem prowadzenia auta przy większej prędkości. Nauka driftu ma za zadanie pokazać uczestnikowi, na czym polega wykonywanie kontrolowanych poślizgów. Cały proces dotyczy nie

  • Szkoła driftu Warszawa

    Szkoła driftu po godzinach Czy szkoła driftu, to dobra inwestycja, jeśli jesteś nieśmiałą, początkującą „panią psycholog”, która samochodu używa tylko do podróży na uczelnię i do niedzielnych wycieczek za miasto? Moja odpowiedź brzmi: tak! I w kilku zdaniach opowiem Wam, jak nauka driftu wpłynęła na moje życie i kontakty z innymi. To prawda, że na